SLIK FUNGERER ABONNEMENTET: 


1. Som abonnent får du tilsendt bladet på utgivelsesdagen. Abonnementstilbudene gjelder ikke på Grønland, i utlandet, eller Færøyene. Det taes forbehold om pris. moms - og portoendringer, samt endringer av abonnementsvilkårene. 

2. Ditt abonnement er løpende, intill det sies opp. Etter introduksjonstilbudet starter en ny betalingsperiode på minimum 3 magasiner. 

3. Ønsker du å stoppe abonnementet, må oppsigelsen være oss i hende senest på siste innbetalingsdag. Skjer oppsigelsen på ett senere tidspunkt, vil den tre i kraft etter neste levering. Introduksjonstilbud kan ikke sies opp. 

4. Returnering av blader eller nektet mottakelse av blader overfor posten fritar ikke for betaling av allerede utsendte blader. OBS: Oppsigelse av abonnement skal alltid skje skriftlig via brev, eller ved telefonisk henvendelse til kundeservice. 

5. Avbrytes et abonnement med skyldig saldo, sender vi en sluttavregning tillagt kr 99,00 i administrasjonsgebyr. 


BETALING AV ABONNEMENT: 

6. Betaling må senest skje på siste innbetalingsdato. 

7. Hvis det på girokortet er tatt med et beløp som du allerede har innbetalt, bes du likevel betale hele beløpet. 

8. Vi holder automatisk styr på innbetalingene dine og trekker derfor fra et for mye innbetalt beløp på neste faktura. Du vil aldri komme til å betale for det samme bladet to ganger. 

9. Ved ev. utsendelse av purrebrev vil det bli lagt på et purregebyr på kr 64,00. 

10. Fakturabeløpet er forfalt til betaling på betalingsdatoen som er angitt på fakturaen. Ved betaling senere enn siste gyldige betalingsdato betales gebyrer og morarenter fra forfallsdagen i henhold til renteloven.