JUNI21 webbanner DKNO 2000x455px

OBS: Magasinet er på dansk/svensk med norsk ordliste

For- og efternavn *
Gate *
 
Husnr *
Blokk
Etasje
Leil
Postnummer & Sted *
Land *
Telefonnummer *
Mobiltelefon
E-mailadresse *
Gjenta e-post *
Kupong nummer

Velg betaling:

X

Slik fungerer ditt medlemskap :

1. Som medlem får du tilsendt bladet på utgivelsesdagen. Medlemstilbudenegjelder ikke i utlandet. Det taes forbehold om pris. moms - og portoendringer, samt endringer av vilkårene.

2. Medlemsskapet løper til det sies opp. Etter introduksjonstilbudet fortsetter du inn i en ny betalingsperiode. Betalingsperioden avhenger av tilbudet du har mottatt og svarer som regel til prøveperioden.

Et 3 måneders prøveabonnement går dermed over til en ny abonnementsperiode på 3 måneder.

Løpende måneds-medlemskaper går over i en ny periode på 1 måned.

3. Ønsker du å avslutte ditt abonnement, skal oppsigelsen være mottatt av oss; 30 dager før din medlemsperiode utløper.

Introduksjonstilbud kan ikke sies opp.

4. Retur av blader eller nektet mottakelse av blader overfor posten fritar ikke for betaling av allerede utsendte blader.

5. Avbrytes et abonnement med skyldig saldo, sender vi en sluttavregning tillagt kr 99,00 i administrasjonsgebyr.

6. Inkluderer ditt tilbud en gave, vil den bli sendt separat 1-2 uker etter at vi har registrert din betaling, om det ikke informeres annet i tilbudet.

7. Du har 14 dages angrefrist på kjøpet. Angrefristen utløper 14 dager etter den dagen du har mottatt ditt første magasin. Ønsker du at bruke angrefristen, skal du gi oss beskjed omdette ved å kontakte kundeservice på 21 05 82 39 eller abonnementno@burdanordic.com

Betaling av medlemskap :

Betaling med giro :

8. Betaling med giro påløper et gebyr på 29 kr.pr fakturaperiode.

9. Fakturabeløpet er forfalt til betaling på betalingsdatoen som er angitt på fakturaen. Ved betaling senere enn siste gyldige betalingsdato betales gebyrer og morarenter fra forfallsdagen i henhold til renteloven.

Betaling med Automatisk kortbetaling :

10. Har du valgt å betale med automatisk kortbetaling, vil ditt betalingskort bli trukket ved ditt magasins betalingsdato. Avhengig av magasinets utgivelsesfrekvens. Automatisk kortbetaling er en gratis betalingsløsning (0 kr./mdr.)

Under selvbetjening på www.mittabonnement.no kan du til enhver tid endre betalingsmetode til Betalingsservice eller utsendelse av giro.

Du kan avvise en betaling eller komme med innsigelser ved å kontakte kundeservice på 21 05 82 39. Dette skal skje senest hverdagen før betalingsdatoen.

Dine kortopplysninger blir, i innmeldingsperioden, utelukkende oppbevart av DIBS, som er en dansk betalingsformidler. All informasjon sendes sikkert (SSL-kryptert)

Serviceinformation :

Du kan nemt og hurtigt administrere dit abonnement på www.mittabonnement.no

Her kan du bl.a. skifte magasin, sætte på pause og ændre adresse.

Log ind med medlemsnummer + postnummer.

Kundeservice :

Repiit

Nørregyde 3

Bramdrupdam

6000 Kolding

Tlf: 70117080

abonnementno@burdanordic.com

Personvern :

Som kunde på altomhaandarbeide.no er du omfattet av personvernsreglene og de personvernsrettslige betingelsene for altomhaandarbeide.no

Ved å godkjenne salgs- og leveringsbetingelsene aksepterer kunden personvernsbetingelsene for altomhaandarbeide.no

Vi registrerer persondata om kunden. Det er opplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og opplysninger om hva du har kjøpt. Vi lagrer ikke personfølsomme data.

Formålet med innsamlingen er å kunne behandle kjøpet, levere varene og oppfylle regnskapslovens krav. Itillegg er formålet å kunne gi deg råd og å tilpasse vår kommunikasjon og markedsføring.

Vi lagrer data i 5 år, jf. regnskapslovens § 10, etter dette blir opplysningene slettet. Vi registrerer ingen personfølsomme opplysninger.

Har kunden valgt å motta vårt nyhetsbrev, bruker vi også kundens opplysninger til utsendelse av dette.

Vi innhenter kundens samtykke før vi behandler kundens persondata til de formålene som er beskrevet ovenfor. Kundens samtykke er frivillig, og kan til enhver tid trekkes tilbake.

Kunden har mulighet for innsyn i vårt dataregister, og kunden kan motsette seg en registrering. Henvendelse i denne forbindelse sendes til info@burdanordic.com.

Direktøren for Burda Nordic er dataansvarlig.

Kontaktoplysninger :

Burda Nordic

Nørregyde 3

Bramdrupdam

6000 Kolding

Danmark

Cvr. nr. 33034245

Telefon nr.: +45 7399 6600

Mail: info@burdanordic.com

Website: www.altomhaandarbeide.no

Slik fungerer det:
Etter din introduksjonsmåned, fortsetter ditt medlemskap til 99,- kr/mnd som du til enhver tid kan melde deg fra, på www.mittabonnement.no